Thanh gươm hát bội – Đài tưởng niệm một danh nhân

michquang21/09/2020

Sự ngưỡng mộ của con người hôm nay đối với những danh nhân văn hóa tiền bối thật nhiều vẻ. Chúng ta đã có bao nhiêu bài thơ cảm hoài về Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương v.v… Chúng ta đã có không ít những vở diễn về những bậc đại trí, đại nhân […]

Mịch Quang – Nhà khoa học chân chính, thực tài

michquang21/09/2020

Nếu căn cứ vào phương pháp nghiên cứu của đội ngũ khoa học xã hội và nhân văn nước ta trong vòng trên 50 năm nay, ít nhất ta cũng có thể chia họ ra làm hai nhóm: nhóm thứ nhất thường dựa trên những tư liệu sưu tầm được, phân loại, dùng phương thức […]

Mịch Quang như tôi biết – Nhà thơ Giang Nam

michquang21/09/2020

Tôi biết đến tên Mịch Quang từ những ngày ở căn cứ Trung ương cục miền Nam cuối những năm 1960. Đó là nhờ cuốn sách “Tim hiểu nghệ thuật tuồng” của anh với lời tựa của nhà thơ Bảo Định Giang và lời đề tặng xúc động của tác giả mà tôi vẫn nhớ: […]